Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | once you’re ready to shine, I shall be the flame (287)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

once you’re ready to shine

I shall be the flame

upon your flesh licking

.

a flame

more nimble than thoughts

you shall fly

the smoke, who knows where it will end up?

.

Who will you 

surpass?

.

it’s a long road 

and not once did you gave up

I’ve lost the morning waiting

a pile your ashes

scattered upon my mattress

your eyelids burned

.

so you opened your eyes

because my tongue was on fire

a cold shower was all you desired

.

you claimed it was hot

as though you were feverish the entire night

.

your hair

shall be the night

melt into it you shall

.

there’s black in it

but with exhaustion you’ve turned grey

upon the sun blackened freckled

face of the wind…

nếu bạn chấp nhận tỏa sáng

tôi sẽ là ngọn lửa

liếm láp thịt da bạn 

.

tia lửa

nhanh hơn cả ý nghĩ 

bạn sẽ bay 

ai biết khói đi đâu?

.

bạn sẽ 

vượt qua ai?

.

một chặng đường dài 

bạn chưa bao giờ bỏ cuộc 

.

tôi đợi cả buổi sáng 

một mớ tro của bạn

trải ra trên nệm của tôi 

mí mắt bạn bị cháy 

.

sau đó, mí mắt bạn mở ra 

vì cái lưỡi nóng bỏng của tôi 

làm bạn thèm được tắm

.

bạn kêu nóng 

như thể bạn đã sốt cả đêm 

.

mái tóc của bạn

sẽ là đêm 

bạn tan chảy vào đó 

.

nó vẫn có màu đen 

chỉ bạn mệt mỏi thành màu xám

trên gương mặt nám 

đen của gió…

_____

JULY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | once you’re ready to shine, I shall be the flame (287)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s