Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | rage, rage on (268)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

don’t be sad in the morning
crazy and burning up is age
a day of rage

rage against the dying of the light
even when all the wise men
in the end
concludes that the darkness is right
like they are also right, the crying women out there

their outcries in hints of lightning
lightning advancing quietly into the night
the last of them
the last of them crying even when
their most feeble gestures were dances
by a fresh spring
against the dying of the light

the feral men have
captured Amaterasu
they’re now rather sad on a gentle path
towards death

they who see with blind eyes, eyes
blind may it be just as bright

rage, rage on
be it against dying
and you, my father, at the very height of noon, sad
the vows, the best wishes, the angry tears

pray
do not go gentle into the good night
rage, rage on
rage against dying by a sky
filled with light
reserved for you
for us all…

đừng buồn vào buổi sáng
tuổi già đang bùng cháy và phát cuồng
vào ngày của cơn thịnh nộ

cơn thịnh nộ chống lại sự tàn lụi
của ánh sáng, mặc dù
những người đàn ông khôn ngoan cuối cùng
biết bóng tối là đúng
những người phụ nữ than khóc ngoài kia cũng đúng

tiếng khóc của họ có tia sét, tia
sét đi nhẹ nhàng vào buổi tối
những người cuối cùng, cuối
cùng khóc khi những hành động yếu đuối
của họ có thể nhảy múa
bên một con suối nước xanh
chống lại sự tàn lụi của ánh sáng

những người đàn ông hoang dã đã
bắt được nữ thần mặt trời
họ đau buồn trên đường nhẹ
nhàng đi vào cái chết

những người nhìn bằng mắt mù, mắt
mù có thể rực sáng

cơn thịnh nộ, cơn
thịnh nộ có thể chống lại sự tàn lụi
và bạn, cha của tôi, ở trên một chiều rất cao, buồn
lời nguyền, chúc lành, những giọt nước mắt dữ dội

cầu nguyện
đừng đi nhẹ nhàng vào buổi tối, buổi
tối tốt lành đó
cơn thịnh nộ, cơn
thịnh nộ chống lại sự tàn lụi
của ngập trời ánh sáng
dành cho bạn
và tất cả chúng ta…

_____

MAY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | rage, rage on (268)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s