Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (296.7/56)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

your beauty resides in tears

across the floor of the battlefield unfurling

those who no longer has a choice

between life and death

the single injection

.

in every step

you’re further from their view

louder were the echoes

the cries for help

from within the cardboard boxes

you’ve come to terms with taking to the sky from a point of nothing

but instead of seeking harmony

they seek the enemy

at your side talking quietly

.

all they want is

flesh and blood

skin and bone

hair and more hair

in the reservation and exhibition of their mind

whether incredulously

or in zealot

.

they also carry this burden

in their enthusiastic melancholy

and the devastating emptiness

in the minds of those in servitude

when they agree everything must end

you can but wish them then

not peace

in a parting curse from four thousand 

years ago…

 

(296)

 

vẻ đẹp của bạn nằm trong nước mắt

loang lên sàn nhà dã chiến 

những ai không còn sự lựa chọn 

giữa sống và chết 

với một mũi thuốc đơn độc 

.

và mỗi bước chân

đang kéo bạn ra khỏi tầm nhìn của họ

để nghe thấy âm vang

của những tiếng kêu cứu

trong những chiếc hộp các-tông 

bạn chấp nhận bay lên từ không gian trống rỗng

nhưng thay vì tìm sự hài hòa

họ lại tìm kiếm kẻ thù

ngồi thì thầm ngay bên bạn

.

họ chỉ muốn

máu và thịt

da và xương

lông và tóc 

móc ra 

để chưng cất tâm trí của họ

về sự vô tín

hay cuồng tín

.

họ cũng bị gánh nặng

bởi sự nhiệt tình u uất của họ

và sự trống rỗng tàn nhẫn

trong tâm trí của kẻ bị thống trị

khi họ đồng ý rằng tất cả phải kết thúc

bạn chỉ còn cách cầu chúc 

họ không bình an

trong lời nguyền chia ly từ bốn ngàn

năm trước…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (296.7/56)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s