Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | the wickedness of a woman (200)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Julia Thanh Thuỷ, born 1971 from Vinh, Nghe An, Vietnam. The journalist and translator currently works and lives in Anaheim, California U.S.A.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation into Vietnamese by Julia Thanh Thủy

Quỷ dữ sa tăng trong nàng
làm tình
với vô vàn đàn ông
(chưa kể đàn bà)
Thì cũng chẳng sao
khi sự nổi loạn
là những lời nói dối
thốt ra từ đôi môi xinh của nàng
Nàng có là kẻ ngốc
khi đàn ông quỳ mọp dưới chân
nàng vẫn một mình
thách thức cả bầu trời kia
Có ai biết
trong ngôi nhà nhỏ
Nàng là nền tảng
tạo dựng tổ ấm
tạo phước đức
cho đàn con
chưa bao giờ là đủ
Nàng
một mình
một pháo đài
trong cô đơn
như ngọn núi trơ khấc
một mình
cân
cả thế giới

..

May 2022

the wickedness of a woman
she sleeps with men
(not to mention the women)
the evil deeds
indeed
in her outspoken words
the lies
In who’s demise?
the woman
she stood alone against the sky
the men
the men at her feet hence
who is the fool? who knewshe is the foundation of her home

a goddess
her children be bless
Is it more or less?
alone
a fortress
alone
in loneliness
alone a mountain
alone
on her shoulders
the world
(to a kindred spirit Julia Thanh Thuỷ)
_____
AUGUST 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | the wickedness of a woman (200)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s