Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Do you need 5 people to love you or 5000 followers? (304)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

A poet was taking a stroll. A parrot saw him passing its house, squealed:

– Ay, mate!

The poet turned, curious:

– Yes?

– Mate, your poetry sucks.

The poet was beyond himself, pushed through the front door, demanded an explanation from the parrot’s owner:

– Your parrot was very rude to me. If you’re not going to teach it probably, it’s not going to survive me.

The next day, as he passed by, the parrot again squealed:

– Ay, mate!

The poet turned, ready for a fight:

– What?

The parrot coarsely laughed:

– You know, so what’s the point!

.

you want to be remembered to the point of death

you’re worried you won’t be famous in time

you’re worried no one will miss you

nothing about this is right

.

fame will not bring you love

you don’t need to be on TV to be loved

those who love you

those who remember your birthday without Facebook

those who will hold your hand when you’re afraid

those who will cheer for you when you no longer believe in yourself

.

Do you need 5 people to love you

or 5000 followers?

did you know there are those who stays up all night

just to be on TV or Facebook…

 

—–

 

Nhà thơ ngang qua một ngôi nhà. Con vẹt trước hiên nhà thấy chàng, ré lên:

– Ê, ông kia!

Chàng quay lại hỏi:

– Gì?

– Thơ ông dở ẹt.

Chàng không chịu nổi, vào nhà nói với chủ nhà:

– Con vẹt này xúc phạm tôi. Nếu ông không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ đập chết nó.

Hôm sau, chàng đi ngang qua, con vẹt vẫn ré lên:

– Ê, ông kia!

Chàng quay lại, thách thức:

– Gì?

Con vẹt cười nham nhở:

– Ông biết rồi còn hỏi!

.

bạn muốn được nhớ đến khi chết

bạn sợ không kịp nổi tiếng

bạn nghĩ sẽ không ai nuối tiếc

điều đó không đúng

.

danh tiếng không làm bạn được yêu thương

bạn không cần phải lên truyền hình để được yêu thương

những người yêu bạn

những người nhớ sinh nhật bạn mà không cần Facebook

những người nắm tay bạn khi bạn sợ hãi

những người cổ vũ bạn khi bạn không thể tin vào chính mình

.

bạn cần 5 người yêu thương

hay bạn cần 5000 người add nickname của bạn?

bạn biết không có linh hồn thức cả đêm

chỉ để lên tivi và facebook…

..

September 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

11 replies on “Lê Vĩnh Tài | Do you need 5 people to love you or 5000 followers? (304)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s