Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | sitting corpses (309)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

a heart flapping its wings

mid winter flying

the hopeful trips flag waving 

.

people 

like sitting corpses

in freshly covered graves

a picture of a brave new world

.

the sunrise

liberty upon the breast of a red rose

the sound of cautioning horns

reverberating hot like a kind of fire

burning down a couple convenient stores

selling all that is in a dream

.

but sadly for those who 

do not understand

the meaning beyond the burnt envelopes

the soft aspect of ashes

.

as the constituent sat there dead silent

like monks meditating…

.

(November 2021)

 

một con tim đập cánh

bay trong mùa đông

những chuyến xe vẫy cờ chưa tuyệt vọng

.

những bóng người

như những thi thể vẫn ngồi

trong những ngôi mộ vừa mới đắp

mang dáng hình một thế giới mới

.

buổi bình minh

tự do trên ngực một bông hồng đỏ

những âm thanh đang bóp còi

vang lên nóng như một thứ lửa

cháy cả mấy cửa hàng tạp hóa

bán mọi thứ của giấc mơ

.

chỉ tội nghiệp cho những người

không hiểu

ẩn ngữ của bao nhiêu cái phong bì đã cháy

phần mềm tro bụi

.

và các cử tri đang ngồi chết lặng

như những thiền sư…

.

November 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | sitting corpses (309)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s