Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the scent of old books (308)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you’ve

squeezed the poetry out of me

crushed 

my poor soul…

.

the scent of old books

the liberating 

fragrant of dry grass 

succeeding the misty rain

and all the idols

steeped in memories

like opening a book full of dust

.

in a house which welcomes the waves

and a pair of eyes closing

absence of conflict

that even the spirits are burned

flies away 

as a dry scent

.

in a journey

towards nothingness

where there’re no beds

where the dog and humanity

lay still on the ground

.

where it’s adrift

in eternal life and death

.

where the scent now has 

turned into smoke 

from a pile of burning hay

watchful of a departing 

childhood…

.

(November 2021)

 

bạn

ép những bài thơ tràn ra khỏi tôi

đè bẹp linh hồn tội nghiệp

của tôi…

.

mùi thơm giấy cũ

một mùi thơm tự

do từ đám cỏ khô

sau khi mưa phùn

và các thần tượng

ngấm vào trong ký ức

như mở lại cuốn sách đầy bụi

.

trong ngôi nhà chào đón những con sóng

và đôi mắt khép lại

với sự vắng mặt của bất hòa

ngay cả những linh hồn cũng bị đốt

và bay đi như một

hương thơm khô

.

trên hành trình

đi đến hư không

không có cái giường nào

nơi con chó và con người

vẫn đang ngủ trên mặt đất

.

nơi mà nó bồng bềnh

trong cuộc sống và cái chết vĩnh cửu

.

nơi mùi thơm bây giờ đã

trở thành mùi khói

trong ngọn lửa rơm

ngồi nhìn

thơ ấu ra đi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s