Categories
POETRY/THƠ

Vàng A Giang | Endearing (1)

Vàng A Giang, the Vietnamese poet and writer was born 1993, in Lào Cai, North highlands, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

A poem in Vietnamese by Vàng A Giang, translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Endearing

Endearing is the small lives
An entire life of smallness
The flood stayed as time passed by
Side by side what is withered and gone
/
The boxed-in narrow views of villagers
Mournfully resounding through the bamboo groves
Drudgery through the same familiar paths
Endearing is the new way of life unadopted
/
The blue horizons out there green with newness
Not a song, but the return of sighing
From a bygone hundred year
Life drifting by, sinking deeper into the old ways
The imploding tearful baffling narrow views.

April 30, 2022
—–

Thương

Thương những đời bé nhỏ
Suốt đời với những cỏn con
Ngày qua đi, lam lũ ở lại
Sống một đời bên những héo hon
/
Lũy tre làng vọng về nỉ non
Những tư tưởng đóng khuân chật hẹp
Oằn trĩu người nặng những lối quen
Thương thời mới người không chịu mới
/
Những vòm trời ngoài kia rất xanh
Không ai chịu cất lên mình tiếng hát
Tiếng thở dài như trăm năm về lại
Đời rất trôi, còn ngụp lặn xưa cũ
Những tư tưởng chật hẹp bật khóc hoang mang.
/
Vàng A Giang


Vàng A Giang sinh năm 1993, là cây bút thơ trẻ của Lào Cai. Anh đã đạt Giải nhì Cuộc thi Thơ và Truyện ngắn “Những làn gió Tây Bắc” năm 2017-2019. Thơ Vàng A Giang đậm vẻ đẹp văn hóa vùng cao.

Vàng A Giang, born 1993, in Lào Cai, North highlands, Vietnam.
Source: vanvn.vn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Vàng A Giang | Endearing (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s