Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Đức Sơn | In my personal experience (3)

Nguyễn Đức Sơn, the Vietnamese poet was born on November 18, 1937 in Du Khanh village, Thanh Hai district, Ninh Thuan province, originally from Thua Thien Hue. He began writing poetry very early with the pen name Sao Trên Rừng, and other pen names like Sơn Núi. On the morning of June 11, 2020
passed away at the age of 83.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, activist, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Đức Sơn , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

In my personal experience

Composing poetry’s no different to chopping wood

Saying it out loud might upset quite a few people

All you have to do is put on a pair of short and bend over

So if something happened to fall on you, you could simply flick it off

—–

April 2022

Kinh nghiệm riêng

Mần thơ ôi giống hệt bửa củi

Nhưng nói ra nhiều người sẽ tủi

Nên mặc quần đùi đứng khom lưng

Có gì rớt vô ta dễ phủi

thơ Nguyễn Đức Sơn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Nguyễn Đức Sơn | In my personal experience (3)”

🙂 Nhà thơ này rất là màu sắc. Coi vậy chứ ông cũng có nhiều bài thơ dễ đọc dễ nghe.

“ôi biết ngày nao anh trở lại. Vườn xưa cây trái ngả nghiêng sầu. Anh đi trong nắng tàn hoang dại. Thấy lá sầu riêng bạc hết màu.”

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s