Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 11/43 – gosh the people, when blood must be shed…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

March 3rd, 2022

§

by which summit

where else but this summit

unless it was an emergency landing

§

by which giant

the guy thinks he’s a giant

except when the plaster statue began to crack

§

by which folklore

against this folklore 

the collapse of only 2 fibula

§

by which poem

did the cells turned cancerous

seeped into the marrow

.

some still believe in

russia or america

oh russia

your wife’s hands are now thinner, paler than before

her moist thoughts wetting even the night

how could we forget the time we didn’t have enough rice

§

by which call of the citizen 

cautioned the poet about their grammar

the word people in the sentence and king at the start

.

you’re an idiot if you stand out in the crowd

you will be outlawed

the dictator’s playing dumb

the modern way

§

by which the moonlight

dangled the noose of light

right in our mind

.

not because poetry’s stuck

§

by which dreams turned into a dragon

the flimsy homes across the city

in turn fell apart 

without the need for it to rain bombs

.

(slowly the flower bloomed in you

by which my dear poet

and it won’t stop talking nonsense)

§

by which child’s dream

required a storm

as we all looked for a new home

.

dawn would turn up 

eventually for the word people

gosh the people

when blood must be shed…

—–

§

theo đó đỉnh cao

dĩ nhiên là đỉnh cao này

trừ trường hợp phải đáp khẩn cấp

§

theo đó khổng lồ

gã nghĩ rằng gã là khổng lồ

trừ khi tượng thạch cao bị vỡ

§

theo đó huyền thoại 

đã thành huyền thoại này

chỉ 2 xương ống chân sụp đổ 

§

theo đó bài thơ

đã thành khối u của các tế bào 

ăn vào tận tủy 

.

vẫn còn người nghĩ 

liên xô hay mỹ

ôi liên xô 

bàn tay vợ xanh gầy hơn trước

suy nghĩ của nàng làm ướt cả bóng đêm 

không ai quên cơm độn 

§

theo đó một tiếng kêu

của nhân dân nhắc thi sĩ về ngữ pháp

chữ dân trong câu và vua đứng đầu câu 

.

nếu ngu mà làm màu 

sẽ bị cấm 

tên độc tài giờ làm trò lẩm cẩm 

cách tân

§

theo đó một ánh trăng

ánh sáng của nó sẽ thòng xuống thắt cổ ngay trong

tâm trí 

.

không phải thơ bị bí 

§

theo đó giấc mơ hóa rồng

của những ngôi nhà mỏng tang trên phố 

thay nhau sụp đổ 

không cần mưa bom 

.

(chầm chậm nở hoa trong bạn

theo đó thi sĩ yêu thương

và không ngừng nói nhảm)

§

theo đó giấc ngủ của bé thơ

cũng cần gió mưa

chúng ta cùng đi tìm một ngôi nhà mới

.

cuối cùng rồi bình minh cũng tới

cho câu thơ có chữ dân

ôi nhân dân 

khi cần đổ máu…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 11/43 – gosh the people, when blood must be shed…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s