Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 25/43 – an ode, somewhere

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

March 8th, 2022

an ode, somewhere…

there in it 

the description of a world

.

somewhere, there

there in, millions of people

they do not read, not poetry

they headed for the road, somewhere, there

there in, or not at all

millions of people lay down their life

due to blood and flower

due to the freedom for the one

poem?

.

the morning came

there in an ode, therefore

it, ran after the words

not in the poem

.

but in an act of parliament

the truth opened up

in a run away pair of tight shoes

as it was shot down

by a shoulder rocket launcher

.

Ukraine you’re like the light

chasing away the darkness

like an ode

chasing away the words

like war

until it all ends

otherwise it will end us all

the countless number of dry corpses and graves

in the name of a dictator

.

as though someone, will or will not be

abandoned on the pavement

a child

orphaned

alone crossed the border

.

like a nun on her knees

listening to the sound of bullets

overnight, bursting out in an anthem

.

it’s a pitiful poem

when it wants to bloom

it must bleed

—–

một bài thơ nào đó, đâu đó…

trong đó, nó

muốn diễn tả cả thế giới 

.

như đâu đó, nơi đó

có, hàng triệu người

họ không đọc thơ mà họ xuống

đường, đâu đó, nơi đó

có, hay không có

hàng ngàn người đang ngã xuống 

vì máu và hoa

vì tự do

cho một bài thơ?

.

sáng nay

có một bài thơ, theo đó

nó, đuổi những con chữ

không phải trong bài thơ 

.

mà trong một đạo luật

sự thật, vỡ mật

và một đôi giày chật

chạy mất khi bị bắn 

bằng tên lửa vác vai 

.

ukraine như ánh sáng

xua đuổi bóng tối

như bài thơ

xua đuổi con chữ

như chiến tranh 

đến lúc kết thúc 

không thôi nó sẽ kết thúc chúng ta 

vạn cốt khô và ngôi mồ 

tên bạo chúa 

.

như ai đó, có hay không có, bỏ

rơi trên vỉa hè 

một em bé 

một mình vượt qua biên giới 

mồ côi 

.

như một vị nữ tu quỳ nghe 

tiếng súng 

đêm qua, bật thành bài ca

.

bài thơ

xót xa khi nó muốn nở hoa

phải bị chảy máu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 25/43 – an ode, somewhere”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s