Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 28/43 – Have you ever befriended a cloud

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

March 13th, 2022

have you ever befriended a cloud

as it passed

by your place?

.

do not befriend the cloud

or you will fall

in love

.

you will dare not aim and shoot

.

the cloud

it will persistently

knock on your window

continuously

till you’re possibly mad

.

it claimed: nothing is going on

nothing 

nothing

at all

.

the ringing 

temple bells last night

light

like misty clouds

flying

.

the bells 

you heard once, felt

the innocent eyes of a little girl

on you 

perched from upon a cloud

.

that little girl

hid for two days

as two tanks lay flat on its back

out there in Kiev

.

the consequences by it

unsurmountable

since at the get go

it hurt you 

so much so that it was hard to put pieces of you 

back together

.

the cloud 

passed by

out of sight

.

it’s a pair of pale 

white eyes

or 

already

colour blind

.

it advises you to surrender

or blood will be spilt…

—–

bạn có bao giờ làm bạn với đám mây

khi nó bay 

ngang qua nhà bạn? 

.

đừng bao giờ làm bạn với đám mây

vì nó sẽ làm bạn say

nắng

.

bạn sẽ không dám bắn 

.

đám mây 

nó sẽ gõ vào

cửa sổ nhà bạn

liên tục

nhiều khi làm bạn bị tâm thần

.

nó nói: không có gì xảy ra ở đây

không có gì

không có gì

cả

.

đêm qua

tiếng chuông

chùa, nhẹ nhàng như đám mây

bay

khói 

.

tiếng chuông

một lần bạn nghe, thấy

đôi mắt của một cô bé

nằm ngơ ngác

trên mây 

.

cô bé ấy 

đã phục hai ngày 

phía ngoài kiev 

hai chiếc tăng nằm bẹp 

.

nó không thể khắc phục

hậu quả

vì ngay từ đầu

nó làm bạn

đau

muốn rách 

.

đám mây trôi qua

sau đó bạn không còn có thể

nhìn theo 

.

là hai con mắt

màu trắng dã

hay đã

mù màu

.

nó khuyên bạn đầu

hàng không đổ máu…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s