Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 33/43 – a lawless war without a poem

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

March 16th, 2022

a lawless war without a poem 

since there are no rhymes

to soothe terror

.

it’s messy, taking lives

a smiling mortal sinner

a ruthless evil dictator

.

a lawless game of chess

there’s no checkmate

yet a nation is decimated

an entire culture

.

the inky dark lines across the sky

red comes from purple

tank tracks across the white now

firing still without fuel

.

refugee spilling from every hole

the saviours of the world will appear

not Poland as the snow melts

but the watery melted hearts

at the height of fight

the terror, the deaths, the pain

the arrival of prime ministers, living witnesses

like unmoving monuments

.

we can’t move 

the hearts of burglars of lives or thieves of our oxygen

we turn into the delivery of tears

sadness, joy

for humanity…

—–

chiến tranh không có luật lệ

nó mất vần nên không có bài thơ 

làm dịu đi nỗi kinh hoàng

.

nó bừa bãi, lấy mạng người 

do tội ác do kẻ cười cười 

độc tài tàn ác 

.

một ván cờ không có luật lệ 

nó không chiếu tướng 

mà hủy diệt một đất nước 

một nền văn hóa 

.

những vệt mực chạy ngang trời

màu tím thành màu đỏ 

trên tuyết trắng đường ray của một chiếc xe tăng 

hết xăng vẫn bắn 

.

những người tị nạn tản ra khắp nơi 

trên thế giới những vị cứu tinh sẽ xuất hiện 

không phải ba lan mùa tuyết tan

mà là những trái tim tan thành nước 

.

cho đến khi trận chiến ác liệt

kinh hoàng, chết chóc, đau thương

những thủ tướng phải đến làm nhân chứng sống 

như tượng đài bất động

.

chúng ta không thể lay chuyển

những kẻ trộm mạng sống và cướp hơi thở của chúng ta 

chúng ta trở thành người ban ra nước mắt

nỗi buồn, niềm vui

cho nhân loại…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

13 replies on “Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 33/43 – a lawless war without a poem”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s