Categories
POETRY/THƠ

Đỗ Khiêm | A WOMAN’S DESIRE – THỊ DÂM (1)

(Those who have looked at a woman with sinful intent have already in their heart the desire – Matthieu)

(Ai nhìn phụ nữ mà ước ao phạm tội thì đã tà dâm trong lòng rồi – Matthieu )

By Đỗ Khiêm, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A WOMAN’S DESIRE

(Those who have looked at a woman with sinful intent have already in their heart the desire – Matthieu)

The church bells resounding at high noon

The busy buzzing cicadas salivating made an appearance

a quarter of the young woman’s panties was all bunched up

I had to close my eyes in light of the mind-blowing high

Even the tables and chairs crowding pushed forward in wanton acquaintance

The young woman just by an inch revealing

The mass rose in an offering of smooth pink thighs

She’s so  proud in the display of her flesh

Then

There are the kind shortsighted priests

Like her now pushing forward revealing the top of her thighs

No one will ever understand

The usefulness of such a yeasty scent over me

Nor the despair of the sperms

In a race in the dark

Spinning round and round

The Fatima steeple cross

(May 2021)

THỊ DÂM

(Ai nhìn phụ nữ mà ước ao phạm tội thì đã tà dâm trong lòng rồi – Matthieu )

Buổi trưa chuông nhà thờ âm a

Ly la ve phù du sùi bọt hiện ngã

Người con gái co quắp một phần tư quần lót

Ta nhắm mắt cơn say lên đến óc

Ghế bàn chồm tới đòi làm quen

Người con gái vẫn hở hang một góc

Buổi lễ dâng lên cặp đùi hồng mơn trớn

Em kiêu căng biểu dương thịt da

Rồi

Các linh mục hiền hòa thiển cận

Những tín đồ đi nhà thờ ngoạn cảnh

Cũng như em đang đưa phía trên đùi ra

Tất cả sẽ không bao giờ hiểu

Tác dụng của hơi men trên ta

Hay nỗi tuyệt vọng của những tinh trùng

Chạy đua trong cõi tối

Thánh giá quay vòng vòng 

Trên nóc nhà thờ Fatima (nhà thờ Bình Triệu)

Tạ Hiền (1975)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s