Categories
POETRY/THƠ

Thảo Phương | A letter to winter for no reason at all (1)

Thảo Phương, the poet and writer was born Nguyễn Mai Hương, on 28-10-1949 in Đoan Hùng, Vĩnh Phú, the province of Gia Viễn, Ninh Bình, she died 19-10-2008 in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thảo Phương , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

A letter to winter for no reason at all

 

Someone walked passed the door possibly

Or a breeze having way too much fun?

 

A glimmer of the golden autumn sunlight,

The afternoon,

Have also abandoned me.

 

How may winter return?

The autumn afternoon – the bridge…

Now broken.

 

Time sinking into the yellowing leaves,

The school of fish – quiet – unmoving.

 

Yeah, oh well…

I’ll go and close the door,

Pretend winter is on its way!

 

(December 2021)

_____

Không đề gửi mùa đông

Thảo Phương 

 

Dường như ai đi ngang cửa,

Hay là ngọn gió mải chơi?

 

Chút nắng vàng thu se nhẹ,

Chiều nay,

Cũng bỏ ta rồi.

 

Làm sao về được mùa đông?

Chiều thu – cây cầu…

Đã gãy.

 

Lá vàng chìm bến thời gian,

Đàn cá – im lìm – không quẫy.

 

Ừ, thôi…

Mình ra khép cửa,

Vờ như mùa đông đang về!

 

SG – 8.1992

 

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Nỗi nhớ mùa đông.

Thảo Phương, the poet and writer was born Nguyễn Mai Hương, on 28-10-1949 in Đoan Hùng, Vĩnh Phú, the province of Gia Viễn, Ninh Bình, she died in Saigon, Vietnam.  

 

Source: thivien.net ; wikipedia.org

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Thảo Phương | A letter to winter for no reason at all (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s