Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A CENTURY AGO – 5/11 – night forgetting how mother left your pupils half opened

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

night

forgetting how

mother left your pupils half opened

drifting through the music by Y Phôn (3)

singing amongst us all in abandonment

singing to the dead

the small death of a bird

dying amongst us all in abandonment

a dream (*) falling

——–

(*): in a seemingly repeating world without blooms

dreams are thrown in the bin

..

May 2022

.

đêm ơi

làm sao quên

mẹ đã để con ngươi em khép hờ

lênh đênh quanh tiếng đàn Y Phôn

hát giữa mọi người không ngại ngần…

hát với người đã chết

cái chết nhỏ xíu của chú chim

chết giữa mọi người không ngại ngần

giấc mơ (*) ngã xuống

————–

(*): trong một thế giới dường như lặp lại và không ra hoa

những giấc mơ bị trút vào thùng rác

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s