Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | your lips (236)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

 

your lips 

bloom like a flower

upon me

like the sea

.

you are the rain 

amongst the waves we love

in silence (void of sound)

_____

 

đôi môi của bạn

mở ra với tôi như một bông hoa

bạn áp vào tôi như tôi là biển

.

bạn là mưa

chúng ta yêu nhau trong con sóng 

lặng lẽ không có tiếng động

_____

JANUARY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s