Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | READING POETRY (236)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

READING POETRY

.

The cadence of the verses

the beating heart

.

in Kanji 6/8 

or water free flowing

follow us there 

to where the moonlight is fair

the breeze cool

.

amongst the pounding 

the peak of desire

ecstasy 

.

me

the scattered characters

naked and bare 

.

satiated

satisfied

_____

 

nhịp điệu của các câu thơ

như nhịp trái tim đang đập

.

bằng bằng trắc trắc bằng bằng

.

nước tha hồ tự do

chúng tôi tràn bờ theo đến đó

.

đến nơi có trăng thanh gió mát

ánh bạc đập vào đỉnh cao

của ham muốn

còn phê hơn thuốc lắc

.

tôi

và các con chữ của tôi

nằm rải rác

trần truồng

ăn no

thỏa mãn

 

_____

JANUARY 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | READING POETRY (236)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s