Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Câu hỏi nào cũng có một câu trả lời thật là đơn giản (241)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Câu hỏi nào cũng có một câu trả lời thật là đơn giản. Bạn cứ hỏi xem. Biết đâu lại nhận lại được một món quà thật là bất ngờ.
 
Ví dụ như:
 
Tại sao đặt tên blog là SONGNGUTAITRAM?
– tại sao không?
– đa số những tác phẩm tôi dịch là thơ văn của LVT
 
Tại sao tôi dịch nhiều tác phẩm của LVT?
– tại sao không?
– tại tôi thích
 
Tại sao tôi không dịch nhiều tác phẩm của LVT?
– Tại sao tôi phải chứ?
– Tại tôi không thích.
 
Những gì tôi làm, tôi chịu trách nhiệm 100%, không có liên quan gì đến ai, tôi sống trên hòn đảo này một mình là tôi. Khổ là tôi phải đem anh LVT ra làm ví dụ. (Xin lỗi Tài nha)
 
Chúc vui.
 
Trâm
February 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Câu hỏi nào cũng có một câu trả lời thật là đơn giản (241)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s