Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |I was only halfway there (239)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm


I was only halfway there and
she rang the bell
woke me

I’m out of my mind
exhausted

as time smiles she smiles
I’ve forgotten the tears
I’ve forgotten everything

I’ve loved her more than myself
I’m the lover she has been in hotels
and many possible other places

she knows my dreams
my fears
the load I carry
the pain around me
she’s unaware of them

her voice echoes through the phone’s speaker
as I asked myself when she’s let me go
or to ever together act upon this dance at the springtime our life

perhaps I should learn how to stop receiving the phone calls
stop going to the places she’s messaged she’ll be
have enough decency
to stop loving her…


tôi vừa mới chạy đi được nửa đường
em đã đổ chuông
báo thức

tôi như người vô hồn
tôi mệt mỏi

em mỉm cười vì năm tháng cũng cười
tôi quên đi những giọt nước mắt
tôi quên tất cả

tôi yêu em nhiều hơn tôi đã từng yêu tôi
một người tình mà em có lần nhìn thấy trong khách sạn
hay đâu đó

em biết tôi mơ về điều gì
nỗi sợ hãi của tôi
những gì tôi mang theo
bên mình những tổn thương
em hầu như không biết

giọng nói của em vang qua loa điện thoại
tôi tự hỏi khi nào em sẽ để tôi ra đi
hay sẽ cùng thực hiện điệu nhảy này
vào mỗi mùa xuân của chúng ta

có lẽ tôi nên học cách ngừng nhận những cuộc gọi
ngừng chạy đến bất cứ nơi nào em nhắn 
nếu tôi không đủ tử tế
để ngừng yêu em…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s