Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | Đúng vậy, tôi rất dễ bị tổn thương (251)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Đúng vậy, tôi rất dễ bị tổn thương. Trong những năm dành thời gian dịch ngôn ngữ, buồn nhất là lời của ba tôi – Con dịch có được không, ba khuyên là con nên viết thơ của con hơn…
Tôi lúc đó thật nông nổi, nhè cả tuần lễ, tôi nghĩ (giận cả năm) – Tại sao không dịch được chứ?
Bây giờ tôi mới hiểu lời khuyên của ba. Tôi không biết làm thơ, thì cách nào mà tôi dịch ngôn ngữ của mẹ ra thơ…
Ngôn ngữ không đủ, bạn cần một trí óc của một thi sĩ để dịch thơ.
March 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

9 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Đúng vậy, tôi rất dễ bị tổn thương (251)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s