Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Meta universe của anh mark quá độc đáo! (249)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Một là anh mark?
Hai là tôi bắt đầu có rất nhiều kẻ thù?
Có kẻ thù nghĩa là tôi bắt đầu có tiếng nói?
Meta universe của anh mark quá độc đáo!
Từ lúc tôi ngũ thập gì đó… ai mà không có liên quan gì đến sự bổ sung về học tiếng Việt hay Anh của tôi thì tôi miễn làm bạn trên mọi platform của social media.
Ai làm phiền tôi, làm tôi mệt thì tôi block.
Tôi muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa càng đơn giản càng tốt.
Tôi không còn thời gian nữa, tôi đã sống một cuộc sống quá hững hờ.
Bạn có tin những lời nói của tôi không?
Tin hay không là okay thôi.
Vì tôi đã viết những lời này lên một không gian ảo của anh mark.
March 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Meta universe của anh mark quá độc đáo! (249)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s