Categories
POETRY/THƠ

Đặng Toản | SUNSHINE (1)

Đặng Toản, a Vietnamese poet from Bao Loc, Vietnam, he currently lives in Houston, Texas, U.S.A

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, activist, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đặng Toản, translation by Nguyễn Thị Phương 

SUNSHINE

MERCIFUL RAYS OF SUNSHINE

My love, you are the compassionate sunlight

That even the rain is hesitant of growing up 

Slower the sunlight, faster is the rain

Betel vines waiting for the row of areca to flower

LINGERING RAYS OF SUNSHINE

The lingering scent of sunshine in one’s hand

Warmth resigned upon dusk

Sometimes rather proud

Into a river of darkness the gorgeous streams of daylight

LONELY RAYS OF SUNSHINE

I’m a grain of lonesome light

Sliding from the tip of noon down into dusk

Flowers mesmerised by the light

As the leaves fell obediently across the yard

TEMPERATE RAYS OF SUNSHINE

When the light is temperate it’s also fasting

Savouring the early bells, sipping on the dew

Meditating noon and dusk at the end of the fields

The day’s visitation of the land, a pilgrimage of church and temples

EBULLIENT RAYS OF SUNSHINE

A fist full of ebullient sunshine over rain and dust strewn shoulders

Green is the homebound garment of dusk 

Across the lake of a humanity lost

Boundless waves of longing in tides rising

YIELDING RAYS OF SUNSHINE

Sometimes the light is yielding

At the tip of the rice stalks, tracing the day

Pour to the last drop the inebriation

Stumbling on new found soil, a yielding sunlight

STANDING RAYS OF SUNSHINE

Standing light leaning onto the sidewalk

Watched the heavenly bodies fall across the four seasons

Sometimes spellbound by the wind

Stun by noon forgets to pay for a place in the afternoon

LOVING RAYS OF SUNSHINE

Now and then the light is infatuated with the night

Falling for the sunset

The day buried amongst all that emotion

Poetry couldn’t possible describe the endless kiss

PINING RAYS OF SUNSHINE

Sometimes light is rather foolish

Acting fresh in a letter at the gate of a storm

The seven hues of rainbow appeared in a flash

A gift for such sincere adoration


May 2022

—–

NẮNG

NẮNG TỪ BI

Em là nắng rất từ bi

Làm mưa cũng ngại dậy thì trước sau

Nắng càng chậm, mưa càng mau

Nên dây trầu đợi hàng cau trổ buồng

NẮNG LỪNG

Cầm tay đọt nắng thơm lừng

Lắng nghe hơi ấm về ngưng tụ chiều

Nắng còn đôi lúc tự kiêu

Suối ngày trút gọn mĩ miều sông đêm

NẮNG CÔ ĐƠN

Anh là hạt nắng cô đơn

Lăn từ đỉnh dốc trưa trơn xuống chiều

Hoa nhìn nắng thoáng đăm chiêu

Lá ngoan ngoãn rụng thêm nhiều trước sân

NẮNG TU

Khi tu nắng cũng ăn chay

Ngậm hồi chuông sớm, uống này giọt sương

Trưa chiều thiền cuối rẫy nương

Ngày thăm sông núi, hành hương đền đài

NẮNG LÀNH

Bụm trên tay vốc nắng lành

Khoác vai mưa bụi về xanh áo chiều

Mặt hồ nhân thế lạc xiêu

Bao con sóng nhớ đang tiều tụy dâng

NẮNG QUỲ

Đôi khi nắng cũng ưa quỳ 

Trên đầu ngọn cỏ úa, truy điệu ngày

Lót ly rượu đáy cơn say

Ngã lăn ra đất mới hay nắng quỳ

NẮNG ĐỨNG

Nắng hay đứng dựa bên hè

Nhìn trăng sao rụng đầy xe bốn mùa

Đôi khi bị gió bỏ bùa

Ngây trưa chẳng bỏ tiền mua chỗ chiều

NẮNG YÊU

Đôi khi nắng phải lòng đêm

Nên đành sa ngã bên thềm hoàng hôn

Biết trong cảm xúc ngày chôn

Thơ không thể tả nụ hôn miên trường

NẮNG TƯƠNG TƯ

Có khi nắng cũng dại khờ

Cổng nhà mưa gửi đôi tờ thư xanh

Cầu vồng bảy sắc hiện nhanh

Là quà tặng phút chân thành tương tư

Houston trưa 18 tháng 5 năm 2022

Đặng Toản, a Vietnamese poet from Bao Loc, Vietnam, he currently lives in Houston, Texas,  U.S.A

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s