Categories
POETRY/THƠ

Đỗ Trung Quân | THE RAIN’S AIR

Đỗ Trung Quân, a Vietnamese poet and painter

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đỗ Trung Quân, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE RAIN’S AIR

June

rain

if it did not rain

I shan’t remember

it didn’t rain and I didn’t remember

what will I do then?

you’re like a raindrop in the old borough

nurturing a memory imbedded in my mind

a memory like the moss

stepping all over me as I slipped and fall

a love from a past unreachable

if it did not rain

there will not be a need for me to hit the streets

the homes suddenly yellow with daisies

scattered in bunches

in the yellow reverie

of your garment

June

upon a sombre sky

gone were the birds on the veranda

gone like you

gone like you are gone..

..

May 2022

.

KHÚC MƯA

tháng sáu

mưa

giá trời đừng mưa

anh đừng nhớ

trời không mưa và anh không nhớ

anh còn biết làm gì ?

em như hạt mưa trên phố xưa

nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ

kỷ niệm như rêu 

giẫm vào anh trượt ngã

tình xưa xa lắm rồi

giá trời đừng mưa

anh chẳng cần xuống phố

hoa cúc vàng nhà ai

thả chừng chùm

hoài nhớ

áo em vàng 

tháng sáu

trời buồn 

lũ chim sẻ hiên nhà đi mất

như em 

như em ..

Đỗ Trung Quân

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s