Categories
POETRY/THƠ

Dư Đằng Duy | n i g h t    t i p s y (2)

Dư Đằng Duy, the Vietnamese poet current lives in Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Dư Đằng Duy, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

n i g h t    t i p s y

you’ve swallowed thousands of drinks

savoured over and over again the cold dew

fractured branches

ants crawling around in a dreary corner

you’ve drank to the last drop, hues of the moon

saw to the end of the lunar cycle

you’ve forged and melted the sunset

in scattered falling pieces of broken stars

to your heart , swallowed a sword 

dangled ruins from the tumulus of dew

followed by the sadness of past lives

fathomless in the realms of endless heavens.

May 2022

—–

 

đ ê m  s a y

người nuốt ngàn ly rượu

ngậm tràn sương lạnh biệt trùng

nhánh cây nứt nẻ

con kiến bò quanh quẩn góc thê lương

người uống cạn màu trăng 

soi tận cùng đêm nguyệt tận

người nung chảy hoàng hôn

rơi rớt những vì sao vỡ vụn

nuốt thanh kiếm tận trái tim

treo tàn tích trên nấm mộ sương

những nỗi buồn theo sau tiền kiếp

dằng dặc sâu mấy cõi trùng thiên.

Dư Đằng Duy

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Dư Đằng Duy | n i g h t    t i p s y (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s