Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | If you (255)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

If you 

could go back in time

meet Hitler

as a child

.

Will you pull the trigger 

or wait 

for history to unfold?

.

Have you ever ponder

the bloodshed?

.

the cruelty

unaware in the palms of your hands

.

Or will you try to teach little Hitler 

how to draw

so he could apply for a place in art school

so he may be more truthful about his dreams

the evil he had bestowed upon humanity?

nếu bạn

có thể quay ngược thời gian

để gặp Hitler

ngày hắn ta vẫn còn thơ ấu

.

bạn sẽ bắn những viên đạn vào quá khứ

hay chỉ ngồi

chờ mọi thứ diễn ra như lịch sử?

.

bạn có nghĩ đó là

máu?

.

như thể sự tàn ác

vẫn vô tình nằm trên lòng bàn tay bạn

.

hay bạn sẽ cố gắng dạy vẽ

cho chàng Hitler nhỏ bé

để hắn thi vào trường hội họa

không ba hoa trong giấc mơ

đã làm loài người tá hỏa?

_____

APRIL 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | If you (255)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s