Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thái Bình | There’s power but no water (9)

Nguyễn Thái Bình, a Vietnamese poet from Phan Thiet, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thái Bình, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

There’s power but no water

.

ON THE FIRST DAY OF SUMMER AT HIGH NOON THE POWER WAS CUT 

The tiny town bubbling away on a stove

The power cut!

Appliances dripping water like the yellow pee of a gecko..

Happiness is reachable beyond the next century

Possibly or probably not at all?

Dreams folded in a cloudless sky, to Buddha  

Prayers and offerings, waiting forever for the first rain 

There’s still a small round plastic container of water

Just enough to wet your feet 

Splash 

Laugh and scream

Dream as much as you want son

Imagination of childhood is the only invaluable asset

Void of battering

So what if

The power is cut

The water is cut

And the prayers fall in profound silence.

June 2022

.

Giờ có điện mà cúp nước

.

BUỔI TRƯA ĐẦU HÈ CÚP ĐIỆN

Cả thành phố nhỏ như đang sôi lên trên lò lửa

Cúp điện!

Nước máy nhỏ từng giọt như nước đái thằn lằn..

Niềm vui sướng thì phải đợi đến tận thế kỷ sau

Nhưng cũng chưa chắc gì có được?

Mong ước đành gởi gắm vào cầu trời, khấn phật

Cơn mưa đầu mùa ngóng mãi cũng chẳng thấy rơi

Nhà còn thau nước nhỏ, con trai bố cứ bơi

Cứ vẫy vùng 

Cứ la hét

Cứ tưởng tượng những gì con mong ước

Trí tưởng tượng trẻ thơ là thứ duy nhất đời mình có được

Mà chẳng cần phải trao đổi bán mua

Mặc xác 

Cúp điện

Cúp nước

Và những lời nguyện cầu rơi vào thinh không.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Thái Bình | There’s power but no water (9)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s