Categories
POETRY/THƠ

Phan Nhiên Hạo | Haircuts On The Pavement (5)

Phan Nhiên Hạo is a Vietnamese-American poet and translator, living in the United States. He was born in Kontum, Vietnam, came to the US in 1991 and now lives in Illinois.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Phan Nhiên Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Haircuts On The Pavement

 

Haircuts on the pavement

a way for the poor to make a living

a debonair past-time for the nouveau riche

 

Removing ear wax is a unique specialty

the pleasurable experience fraught with danger

while history is sleepy in complacency

 

The most dangerous service(on offer) is shaving

the blunt blade sharpened to the max

sit still, don’t move, don’t have an opinion

 

Haircuts on the pavement

now available only in a few countries like Vietnam.

 

(January 2021)

_____

 

Hớt Tóc Vỉa Hè

 

Hớt tóc vỉa hè

cách kiếm tiền của người nghèo,

trò sành điệu của bọn trưởng giả

 

Món độc chiêu là món ngoáy tai

cơn dễ chịu đầy rủi ro

trong sự lim dim lịch sử

 

Nguy hiểm nhất là món cạo râu

dao đã mòn nhưng mài rất sắc

cần phải ngồi yên và đừng ý kiến gì

 

Hớt tóc vỉa hè

chỉ còn ở vài nước như Việt Nam.

 

.

Source: Radio mùa hè

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Phan Nhiên Hạo | Haircuts On The Pavement (5)”

À, như thơ lục bát. Lạ, thì cũng vui thôi, tôi thường là thích đọc và dịch thơ “lạ” cách em giải thích. Hiểu hay không, thì tôi thấy sẽ thay qua thời gian. Cám ơn em, đã dành thời gian đọc và chia sẻ.

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s