Categories
PHOTOGRAPHY Wisdom

Nguyễn Thị Phương Trâm | Làm bằng cách nào mà dược sĩ sẽ tồn tại? (262)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

Sáng sớm mở mắt là self-audit.

Làm bằng cách nào mà dược sĩ sẽ tồn tại?

Lâu Lâu tự xoa mình như trong truyện của nhà văn nguyễn văn thiện.

Negative:
– Văn phạm ngữ pháp Anh/Việt còn dzốt lắm
– Chính tả Việt ngữ vẫn còn chán chết
– Hay nhõng nhẽo

Positive:
– Phê là được dịch giả vũ hoàng thư gọi mình là thi sĩ
– Phê nữa là được nhà phê bình nguyễn hưng quốc gọi mình là dịch giả
– Phê tít thò lò là mình biết mình xinh hơn nhà thơ lê vĩnh tài.

May 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Làm bằng cách nào mà dược sĩ sẽ tồn tại? (262)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s