Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | 4.0 (264)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

4.0

 

the people digging

since: the day their Mothers dug tunnels

.

the people digging

since: the time you lived in the Midland

.

just like that

day after day night after night

the people shan’t forget

the joy and celebrations

even after the hoe was in halves and broken

.

written by the people the countless anthems 

even after no more words were manufactured

then again no one dared

except for the poets who wanted their share

.

dig, more digging

the silence churning

rumbling in the stomach

.

the worms were also digging

the silence of a storm

.

dig, more digging

dirt and more dirt

until the fields are no more 

the trenches flushed with fresh blood…

.

and the smiles

on those fiddling with the gold rings 

on their fingers

busy trying

to make a change…

 

nhân dân đào đất

từ thời: Mẹ đào hầm…

.

nhân dân cuốc đất

từ thời: Quê em miền trung du…

.

cứ thế

ngày qua ngày đêm qua đêm

nhân dân không quên

ngợi ca hạnh phúc

cả khi cán cuốc gãy làm hai khúc

.

nhân dân viết vô số bài ca

cả khi không còn ngôn ngữ nào được sáng tạo thêm ra

cũng không ai dám

trừ các nhà thơ ăn bám

.

đào và đào

sự im lặng cồn cào

trong bụng

.

con giun cũng đào

im lặng như cơn bão

.

đào và đào

đất và đất

cho đến ngày chẳng còn đám ruộng nào cả

những con mương lênh láng máu tươi…

.

và nụ cười

của những người đeo nhẫn vàng

trên ngón tay

đang loay hoay

công nghiệp hóa…

_____

MAY 2021

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s