Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | There is beauty in any language (276)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

Đối với tôi, hiểu biết dù ít hay nhiều, ngôn ngữ nào đi nữa càng khám phá thêm tôi thấy càng đẹp. Như tìm được một kho tàng của Aladdin.

Nên tôi thấy buồn cười khi nghe không ít người nghĩ là thơ bằng tiếng Việt hay hơn tiếng Anh hay hơn tiếng Ý hay hơn… Ngộ. Mỗi ngôn ngữ của mỗi dân tộc mỗi nước có một vẻ đẹp riêng của họ.

Không lẽ bạn hiểu hơn thì sẽ đẹp hơn, quan niệm gì mà quá hẹp.

Ngôn ngữ học dễ mà, khó là tùy bạn thôi.

Ai cười thì là quyền lợi của họ. Miễn là tôi kiếm được kho tàng của Aladdin là tôi vui.

Có lẽ tôi cứ nên “lock” để khỏi bị chàng mắng là “ai bảo nghe”.

🙂

Uhmm cứ đánh vần tiếp thôi.

Songngutaitram

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | There is beauty in any language (276)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s