Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | connect vs socialize (267)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

connect vs socialize; kết nối vs giao lưu; internal vs external; bề trong vs bề ngoài; cảm nhận vs ?
“?” là like thôi?
Thật ra dù bí thế nào đi nữa tôi có thể dịch một cái vèo hết 909 BÀI THƠ BA DÒNG của Nguyễn Hưng Quốc. Nhưng vậy thì hết vui. Tôi thích để dành cho những ngày mắt mình quá mỏi nhưng vẫn muốn một chút thơ, như một cốc rượu ngon, rồi thả..
Tôi thích, thì tôi xin thẳng, chứ đi lục nó căng làm sao. Nhưng, tôi không bao giờ ỉ y là tôi sẽ được tặng thơ, từ chối là quyền lợi của mỗi chúng ta.. “No” là okay nha.
Khổ thay, sự kết nối, cảm nhận không phải lúc nào cũng dễ cũng có.
(I thrive on being able to connect with literature, it makes me feel alive. It is fresh air, and I get to live precariously through the lives of poets and writers. Otherwise, there’s no point in translating a piece of literature for the “hearts”. I know exactly who loves me.)
Tâm trí tôi phát triển một cách mạnh mẽ khi có sự kết nối với thơ văn, tôi cảm thấy mình đang thật sự sống. Thơ văn cảm nhận được nó như một không khí trong lành, là sự sống, là hơi thở, tôi được sống bấp bênh qua cuộc đời của những nhà thơ nhà văn. Không thì, dịch thơ chỉ để được thả “tim”. Tôi biết một cách chính xác ai là người thật sự yêu tôi mà.
Nên, nhớ nha, “no” là okay.
Cheers.
Trâm.
May 18, 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s