Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | Từ “hành lạc” trong sự “bất lực” (268)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Từ “hành lạc” trong sự “bất lực” hay quá nhỉ, bài dịch từ tháng mười năm vừa rồi bây giờ tôi mới hiểu. Thay đổi cả câu kết.
Có người lúc đó sửa mà tôi không nghe, tôi chỉ cảm nhận theo ý của mình.
Nhiều từ Google không ra như từ “hành lạc”, nên tôi vẫn cần những input của bạn. Tôi sẽ ráng nghe.
Đây là trong những lý do tôi không đăng những bài dịch liền như trước. Để có thêm thời gian sửa và edit. Thơ văn đẹp vẫn cần chính xác.
Đừng sợ, nếu tôi có cắn bạn đi nữa cũng chỉ vì tôi ham chơi với chữ thôi.
Quý mến,
Trâm.
May 22, 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Từ “hành lạc” trong sự “bất lực” (268)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s