Categories
POETRY/THƠ

Anna Akhmatova | Con thiên nga vẫy gió – Blows the swan (2)

Anna Akhmatova (1889-1966), born Anna Andreyevna Gorenko, one of the most prominent Russian poet of the 20th century. She was short listed for the Nobel Prize in 1965 and received second-most nominations for the award the following year.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

By Anna Akhmatova, translated into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

+

con thiên nga vẫy gió

lên bầu trời xanh
làm vấy máu, kỷ niệm
những ngày yêu đầu tiên của ngươi và ta sắp đến
gần

+

ngươi đã phá hủy
phép thuật của ta, như dòng nước thời gian
đã trôi qua. Tại sao
ngươi không già đi, cứ mãi đẹp như thế?

+

giọng nói dịu dàng của ngươi còn vang vang hơn
chỉ đôi lông mày thanh thoát u buồn của ngươi
làm đôi cánh thời gian
bay lên, bỏ lại một lớp tuyết rơi
tán loạn…
+++

Blows the swan wind…

Blows the swan wind,
The blue sky’s smeared
With blood; the anniversary
Of your love’s first days draws near.

You have destroyed
My sorcery; like water the years
Have drifted by. Why
Aren’t you old, but as you were?

Your tender voice even more ringing…
Only your serene brow
Has taken from time’s wing
A scattering of snow.

+++

Анна Ахматова
Веет ветер лебединый…

Веет ветер лебединый,
Небо синее в крови.
Наступают годовщины
Первых дней твоей любви.

Ты мои разрушил чары,
Годы плыли, как вода.
Отчего же ты не старый,
А такой, как был тогда?

Даже звонче голос нежный,
Только времени крыло
Осенило славой снежной
Безмятежное чело.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s