Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | Dịch thơ (265)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Dịch thơ, vì cảm xúc thôi. Dịch thơ văn là được sống trong hiện tại. Nhiều khi tôi dịch mau nhiều khi rất chậm tùy bài thơ, nhưng chẳng bao giờ tôi cố ý dịch mau hay chậm cả. Tôi nhớ một thời gian mỗi ngày tôi dịch trung bình là ba bài thơ mỗi ngày, tại thích thôi. Nhiều khi đơn giản là cảm nhận được mà lại không hiểu hết. Thường là không hiểu hết. Nó như comment của nhà thơ HXS sáng nay giờ Sydney, dịch thơ như là đang giải một bài toán đối với đầu óc tò mò của tôi.

Vừa dịch thơ, vừa học được từ ngữ mới, chưa tính ngôn ngữ mới. Văn phạm chính tả ngữ pháp, mỗi ngày chơi là từ từ ngấm thôi.

Đừng chần chừ, chơi thôi.

Nhưng nhớ nha, kiếm cái hay mà học, ai có cái giọng hơn bố mình thì họ quá thông minh làm gì mình theo nổi, xóa và block cho thoải mái những tình yêu ạ.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

11 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Dịch thơ (265)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s