Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | “Rưng rưng chén nhỏ trào tâm sự” (281)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

“Rưng rưng chén nhỏ trào tâm sự,

Ta thương nàng hay ta thương ta?”

thơ Nguyễn Đình Toàn

Dịch xong rồi nha nhà văn,

cảm giác của em như thế nào?

Có giống nhà thơ tôi hay tag ngày đêm không?

Tag hoài mà không ai “like”?

Có phiền không?

Ở trong đó có chút cô đơn của tác phẩm tôi vừa dịch xong của em?

Tôi ngại lắm,

vì những nạn nhân của tôi được rất ít “like”.

SONGNGUTAITRAM

_

Chút vui cuối tuần, là đã dịch xong một truyện ngắn dài mười hai trang thật tuyệt vời cùng với Khúc ca Phạm Thái của Nguyễn Đình Toàn.

Toàn là những tuyệt tác trong mắt người đọc như tôi.

Nguyễn Thị Phương Trâm

Winter 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s