Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | tìm em ở đỉnh chiều mây (280)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Sáng tập đánh vần làm thơ với dược sĩ nha, dược sĩ mê ghê từ “múc mây” của cậu Vàng A Giang .

tìm em ở đỉnh chiều mây

ta leo leo mất cả cây số đường

mồ hôi mồ hám đói mèm

vậy mà ta vẫn cứ thèm múc mây

múc mây ta làm cà rem (chút cảm hứng từ anh Dư Đằng Duy )

rắc lên chút muối cho êm tình mình

tình mình như gió bay cao

làm ta cứ mãi xôn xao ngày về

June 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | tìm em ở đỉnh chiều mây (280)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s