Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | TIBET (1/10)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

1.

a sad ballad

rubbed out in self-immolation

no one dared 

weep

.

an orb of forsaken fire

flaring once in a night

a pile of human ashes

nothing at all

nothing left

no one

left

to feel the heat

.

the people that have not burnt

forever alive

1,4 million people

forever and ever

the fear

.

death is no debt

nor the reason

to be afraid

in the passing decades 

Tibet

believed it’s a lion

resounding roaring crying

a void

inside 1,4 million teardrops

.

as clouds

the evil deeds

denser

higher

than 

the Himalayas

_____

khúc bi ca

bị xóa nhòa trong những vụ tự thiêu

không ai dám

khóc

.

quả cầu lửa cô độc

từng lóe lên trong đêm 

đám tro xương người

không có gì 

không có gì còn lại

cũng không ai

còn

thấy nóng

những người không bị đốt cháy

sống mãi

thành 1,4 tỷ người

đời đời

biết sợ

chết, không phải món nợ

cũng không phải là lý do

để hoảng sợ

nên mấy mươi năm trôi qua

Tây Tạng

vẫn nghĩ mình là sư tử

gầm vang cho sự khóc ròng

trống rỗng

trong 1,4 tỷ giọt nước mắt

như mây

tội ác

đã dày

như cao

hơn dãy

Himalaya

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | TIBET (1/10)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s