Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | “hay” của bạn (163)

By Nguyễn Thị Phương Trâm Nguồn ngốc của từ ngữ (etymology) tiếng Việt thì tôi chịu, như chữ nôm, tôi thấy hiện tại quá tầm hiểu biết của tôi. Nhưng khi khám phá được những từ thông dụng tôi đã dùng hàng ngày, và các cháu kém tiếng Việt cũng biết như hai từ “nội” […]

Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | A Self Audit (162)

By Nguyễn Thị Phương Trâm What I’ve learned from attempting to try to build an index of author/artist bio was that it’s not easy work. The majority don’t want me to share their bio, perhaps it is their insecurity, or perhaps it is a security issue. I’ve translated close to 2000 works by so many […]

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | DUTCH COURAGE (161)

It takes courage to face myself
The mirror, a reflection of my flaws
The errors seeping through my pores

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | The pieces of you (160)

Beyond the clouds, blue
The pieces of you.

Trên những hàng mây, xanh
Những mảnh ghép lại là anh.

Categories
Wisdom

The Principal | Hiệu Trưởng

translated by Lê Vĩnh Tài “Các bậc phụ huynh kính mến, Kỳ thi của các em học sinh đang tới gần. Chúng tôi biết rằng các vị đều đang mong cho con mình sẽ giành được kết quả cao trong kỳ thi này. Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng, trong số các em, những người […]

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | The trauma hook (159)

Upon my lips
Cut the line.

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Trần Băng Khuê | The Hues of My Youth (8)

It all began with a top. That’s right, my youth was an idyllic entanglement? No, more perhaps glimpses of the back of a blue top departing a train station draped in a misty downpour that had swept across Saigon years ago.

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | down the rabbit hole (158)

There are things that breaks
shards of glass
the pieces makes.

Categories
Wisdom

Vietnamese Idiom

Beyond the refinement of humanity are the discernable.

Categories
ART

Trần Băng Khuê | Nguyễn Thị Phương Trâm

by Trần Băng Khuê, young writer and aspiring artist

Categories
Wisdom

Atticus Finch

“Chỉ có lương tâm của chính mình sẽ không bao tuân theo quy tắc của đa số. Nên tôi phải biết sống với chính tôi trước khi tôi có thể sống với người khác.”

Categories
Wisdom

Vietnamese Idiom

translation into English by Nguyễn Thị Phương Trâm The unspeakable/unspoken words in one’s heart

Categories
PROSE

Nguyễn Văn Thiện | Survival (51)

Into the pitch-black side of the forest, the Sun disappeared, abandoning half the world in consuming darkness, maraud, on the move the bloody hunt began. Leaning into the darkness for power the hunters’ devices death, and those weaker only have one choice: Hide!

Categories
ART

Trần Băng Khuê | Nguyễn Thị Phương Trâm

by Trần Băng Khuê, young writer and aspiring artist

Categories
Wisdom

Charlemagne

“biết thêm một ngôn ngữ nữa là được thêm một linh hồn”

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Mr. Tran

Pencil sketch

Categories
PROSE

Nguyễn Văn Thiện | Whose life is more or less tragic than an artist’s life? (50)

“The artist wanders the streets, suddenly finds they can’t remember one single street name…”

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Đặng Văn Hùng

Pencil sketch Đặng Văn Hùng is a Vietnamese poet who currently lives and work on Saigon.

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | The heart is made of flesh (157)

it bleeds poisonous lead
through your veins the exhaust fuel your shit.

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Lê Minh Chánh

Pencil sketch Lê Minh Chánh is a Vietnamese poet who currently lives and work on Saigon.