Categories
Announcement - Thông báo POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | On the subject of translating (119)

By Nguyễn Thị Phương Trâm I love reading, it is a hobby, a passion. I read to escape reality, even though reality always ends up finding me. Words are a source of inspiration, life lessons. Certainly fundamentally my knowledge of words and the world expanses exponentially. I love reading NVT and LVT writing. Hence, there […]

Categories
Announcement - Thông báo

Nguyễn Thị Phương Trâm | INDEX

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài into Vietnamese Các bạn có thể truy cập tất cả những hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà thơ, dịch giả và nhà văn tôi yêu thích ở đây, bằng cách nhấn vào liên kết dưới đây. Tôi mong trong tương lai của #songngutaitram sẽ có […]

Categories
Announcement - Thông báo

Completion of 732 verses and short story by Lê Vĩnh Tài

Đếm qua đếm lại những con số, thật là vô ý nghĩa nếu tôi không nêu lên những tình thân đã sinh ra nó. SONGNGUTAITRAM đối với tôi vẫn là một chuyện bất ngờ, là một niềm vui không tả được. Những giờ phút chán nản bay theo con chữ một cách hồn nhiên như […]

Categories
Announcement - Thông báo

LOVE LIKE HATE by Linh Dinh

by Linh Dinh

Categories
Announcement - Thông báo

Thông báo

Việc tự xuất bản sách bắt đầu từ lúc nào tôi không còn nhớ, chính cô em út tôi cũng đã xuất bản tập sách họa nhi đồng cho cô con gái thiêng liêng của tôi trên kdp.amazon. Muốn bước vào con đường này là phải tốn rất nhiều thời gian. Tiền chi phí lặt […]

Categories
Announcement - Thông báo

Announcement – Thông báo

Thông báo: Tôi bắt đầu tập ngồi yên. Chữa cái bệnh nản của mình. Có cái gì đó thúc đuổi tôi từ những gương của những bạn trẻ, những luồn gió mát từ mây ngàn, rừng sâu. Tôi sẽ bước tới với một giấc mơ của ngày mười tám tuổi. Chư Mang sẽ xuống chợ! […]