Categories
Wisdom

sức mạnh của nước…

sức mạnh của nước…

Categories
Wisdom

We’re all in the same boat!

“lucky, the hole isn’t on our end of the boat”

Categories
Wisdom

Lê Vĩnh Tài

knowing when to end and start a new line does not make you a poet, just like in isolation, not all people in white coats are doctors…

không phải cứ xuống dòng là thành nhà thơ, cũng như trong khu cách ly, không phải ai mặc áo trắng cũng là bác sĩ…

Categories
Wisdom

A wise man

Một người đàn ông khôn ngoan đã từng khuyên vợ mình… anh có nói gì đâu. Vì đây là một người đàn ông khôn ngoan.

Categories
Wisdom

John Green

“Viết là việc bạn làm một mình. Nó là một nghề cho những người sống nội tâm, họ muốn kể chuyện nhưng họ không muốn nhìn vào mắt bạn khi họ đang kể”

John Green

Categories
Wisdom

William Faulkner

“Tôi là một nhà thơ thất bại. Có thể tiểu thuyết gia nào cũng muốn làm thơ trước, khi thấy mình không thể, thì thử qua truyện ngắn, và khi thất bại cả điều đó, anh ta mới bắt đầu viết tiểu thuyết. ”

“I’m a failed poet. Maybe every novelist wants to write poetry first, finds he can’t, and then tries the short story, which is the most demanding form after poetry. And, failing at that, only then does he take up novel writing.”
― William Faulkner.

Categories
ART Wisdom

Albert Einstein

Ôi tôi thơ thẩn luôn với câu hỏi: họ là những người điên hay là tôi?
(Dược sĩ sĩ dịch)
A question that drives me hazy: am I or are the others crazy?
Albert Einstein.

Categories
Wisdom

Vietnamese Idiom

Beyond the refinement of humanity are the discernable.

Categories
Wisdom

Charlemagne

“biết thêm một ngôn ngữ nữa là được thêm một linh hồn”

Categories
Wisdom

Atticus Finch

“Chỉ có lương tâm của chính mình sẽ không bao tuân theo quy tắc của đa số. Nên tôi phải biết sống với chính tôi trước khi tôi có thể sống với người khác.”

Categories
Wisdom

The Principal | Hiệu Trưởng

translated by Lê Vĩnh Tài “Các bậc phụ huynh kính mến, Kỳ thi của các em học sinh đang tới gần. Chúng tôi biết rằng các vị đều đang mong cho con mình sẽ giành được kết quả cao trong kỳ thi này. Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng, trong số các em, những người […]

Categories
Wisdom

Vietnamese Idiom

translation into English by Nguyễn Thị Phương Trâm The unspeakable/unspoken words in one’s heart

Categories
Wisdom

Vivienne Westwood

“Mỗi khi tôi phải tra từ điển cho từ gì đó, là mỗi khi tôi được vui ơi là vui.” translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
Wisdom

Robert Penn Warren

“Nhà thơ, như chúng ta đều biết, là những người cực kỳ nhạy cảm, và theo quan sát của tôi, một trong những điều mà họ nhạy cảm nhất chính là tiền.”