Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | James (132)

Written for James on his 18th birthday

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | April – tháng tư (1)

NB. It took me three years to fully translate the poem, perhaps it was not within my vernacular, perhaps I had found it was difficult for me to bring back to the surface such personal pain. I don’t truly know. But, I often find the words choked up at the back of my throat, the pause. The pause of three years.

M

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Ba mươi lăm năm ta còn nhớ chăng ? (94)

“The Happy Refugee”

Memories of a nine year old:

Under the cover of night, a ten by five metre boat drifted pass Phu Quoc island. It’s engine gone. The thirty souls on the fishing vessel prayed, twenty nine Catholics, a Buddhist and a barrel of fresh water. Hope propelled them, faith kept them alive.

Chút nhớ của bé chín tuổi:

Trong màn đêm chiếc thuyền năm mét ngang và mười mét dài trôi ngang đảo Phú Quốc. Máy của nó đã vô dụng. Ba mươi linh hồn trên tầu câu cá trầm lặng cầu nguyện, hai mươi chín thân công giáo, một người phật giáo, chung một lu nước ngọt. Hy vọng đẩy họ bước tới, đức tin đem đến cho họ sự sống.

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (10)

April 30, 1975

A translation for my children.

Categories
POETRY/THƠ

William Shakespeare | Sonnet CXII (131)

Thế giới của em là anh, nên em luôn muốn học hỏi thêm,
Từ ngôn ngữ của anh những gì làm anh vừa xấu hổ vừa tự hào vì em;

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Trần Băng Khuê

Sketch

Categories
POETRY/THƠ

Wallace Stevens | Tiếng giấy vò thật sự thật thú vị – A crinkled paper makes a brilliant sound (130)

Những hoa hồng giả – hay so sánh với hoa hồng thinh lặng của mặt trời

The false roses – compare the silent rose of the sun

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the muse (80)

no one takes her to weigh
she is too light
she hops around on the grass
in the wind to scrape up
a song
making the grains of dust as light as her
dream of blooming

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Đoàn Xuân Cao

Sketch

Categories
POETRY/THƠ

William Shakespeare | Tình yêu như nắng, nắng sau mưa nguồn – Love comforteth like sunshine after rain (129)

Tình yêu:
Tình yêu như nắng, nắng sau mưa nguồn
Tình như cơn gió, gió xuân êm đềm
Tình không ham muốn
Tình là thiên Thu

Thèm khát:
Như cơn bão tố, sau ngày nắng khô
Hạ còn xa lắm, bão đông xa rồi
Thèm khát dờ đâu
Chỉ là giả tạo…

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:21 – April, the sunlight in hues of magic

in conclusion ideals are passions
parallel with darkness
like a single breath
even, under the moonlight
we’re all digging for survival
eagerly
bubbling away as though we’re floating.

Categories
POETRY/THƠ

William Shakespeare | Nếu ta sinh ra để chết, như giờ – If we are mark’d to die, we are enough (128)

Nếu sự thèm thuồng bao gồm những vinh dự là tội lỗi,
Vậy tôi là một người tội lỗi nhất trên thế gian này.

But if it be a sin to covet honour,
I am the most offending soul alive.

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Đoàn Xuân Cao

Colour pencil sketch

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:20 – April, the sound of helicopters

now like vibrations
the phone in our pant pocket

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | THE SHEER NIGHT RAIN (33)

So light, yet soaked through
The rain drifting lost, parting ways, the sadness divided?
So light, yet soaked to the bone
The aching words, unspoken.

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:19 – April, you’re bent out of shape, mixed up

people returned to their homes
tried to dig up
a life
an exhumation

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | (127)

Bạn là nguồn cảm hứng của tôi, bạn là lý do mặt trời sẽ mọc.
❤️
You inspire me, you are the reason the Sun rises in the morning.

Categories
FLASH FICTION

Nguyễn Thị Phương Trâm | A dream – Mơ (126)

By Nguyễn Thị Phương Trâm A Dream I work in a factory. I invited the director to a room in the back for a meal. The other workers were already seated around a long table, in front of each employee was a plate of potatoes. I invited the director to sit down at the head […]

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:18 – April, the vernacular in whispers

a book now valued by the kilo
of paper
and thoughts valued by
the implications
behind…

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:17 – April, dark, the damp sea breeze barely reached the shore

the light fishing boat
at the end of a diminished darken horizon
the flicker of torch light on the boat
like a ship crew
like the sea
never dies
like we are now, alive
though we may have changed
even when it comes to games