Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (5)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

dust
why force humanity
on them?
_____

bụi
sao lại cố ép chúng
thành người?

Categories
POETRY/THƠ

A THREAT – ĐE DỌA (205)

by Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

September’s moaning of independence – Tháng 9 rền lời độc lập (20)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

lost words at the edge of a blade
the deep cuts
bleeding saturated
steeped in the soil of the land.

Categories
POETRY/THƠ

your history – đời bạn (16)

by Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài
_____

I am an exhilarating mess.
The blue of a flame.

Categories
POETRY/THƠ

shut – đóng (16)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

I’m shutting down myself
via the palpable darkness

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (8)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

we collide and break
through the fragility of life

we collide and hurt
within the tightness of sadness

when dreams make the heart withdraw
love collides with all of our being and we…

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Cups of Blood – Những ly rượu máu (19)

by Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Cả hơn một tháng đợi thông tin qua lại với Payoneer, không thấy kết quả. Luật ở Úc lại mới thay đổi về những công ty mới, cần có tài khoản ngân hàng mới, không thể trùng với tài khoản cá nhân. Thật tình là những chuyện lặt vặt nho nhỏ.

Tôi tự dưng bị mắc kẹt hơn cả tháng trời, chẳng lui lại hay tiến tới. Chuyện của tôi nhìn thấy còn nhỏ nhoi hơn nữa khi thế giới đã bước vào tình trạng suy thoái.

Tôi tự động viên trở lại với truyện ngắn. Sửa lại truyện tôi đã dịch chắc cũng đã gần hơn bốn năm. Vẫn quá hợp với thời sự tuần đã qua.

Từ từ thôi các bạn ạ, chúc các bạn an lành cùng gia đình.
_____

A month has passed without worthy updates from Payoneer. The law in Australia has changed; the company must have a bank account under its name; you can’t use a personal account. The small things that get in the way of us moving forward.

I find myself stuck for more than a month, my trouble now even smaller given the official recession.

Much self-encouragement was necessary returning to translating the short stories. I’ve just finished fixing up a short story I translated more than four years ago. Truly apt with what is happening in the past week.

Slowly and sure we can move forward, wishing you and your family peace and tranquillity.

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

SHE HAS TAKEN OFF HER SHOES – NÀNG ĐÃ CỞI RA ĐÔI GIÀY CỦA MÌNH (202)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

The crow call at dusk – Tiếng quạ kêu buổi chiều (15)

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

ERR IS THE SEASON – HÌNH NHƯ MÙA ĐÃ LỠ (3)

By Kim-Anh Bui, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Err is the season
Err is the wilted rose
Froze in a draw cold
Sold to those that love

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (3)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
a poem
disappeared
in a hole, where
a soul
fell through

left behind a serpent
in Eden
with her
soft
silky
as
thunder
_____

thơ đã
biến mất
trong một cái lỗ, nơi
linh hồn đang
chui vào trong đó

và để lại một con rắn
trong vườn địa đàng
cùng với nàng
mịn màng
mềm
lắc lư
như
sấm sét…

Categories
POETRY/THƠ

Trịnh Công Sơn | Summer fever – Hạ trắng (14)

By Trịnh Công Sơn, translation for Quinn, by Nguyễn Thị Phương Trâm
—–
Spell bounding dusk calls the sunlight to see to white flowers fly
So brighter by morning light thy thin fingers
Thy arrival in my surprise
Calling the death of the sun upon an endless spring

Categories
POETRY/THƠ

An endless blue the falling sky (15)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

In the morning dew dissolving mist
Upon the sunlight a delivered kiss.

Categories
POETRY/THƠ

Mama – Mẹ ơi (201)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
now you’re old mama but the moon forever young ever shy
_____

mẹ già rồi trăng vẫn trẻ mẹ ơi…

Categories
POETRY/THƠ

FRETFUL – BĂN KHOĂN (13)

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

LAST NIGHT IT WAS LIKE THIS – ĐÊM QUA NHƯ THẾ NÀY (7)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (4)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Poetry has written many romantic poems.
like the lady long ago wears a short skirt
the shifting of her thighs
closing, poetry in a fluster

Categories
POETRY/THƠ

ABSENT – VẮNG MẶT (12)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

Categories
POETRY/THƠ

RIPPING OUT THE ENTRAILS OF NIGHT -MÓC RUỘT ĐÊM (6)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
To see what? The ambiguity ahead
Greeting whom? Upon our back the icy abyss
Lonely tombstones in a single hue
The world time again piling on the pain

Categories
POETRY/THƠ

A MIDNIGHT PORTRAIT – CHÂN DUNG LÚC NỬA ĐÊM (5)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
The zenith of joy, the climax of sadness
Bound by the frame, the origin of black and white
In futures ashes in place of one’s name
The icy portrait rosy in blood