Categories
POETRY/THƠ

A Sign – Tín Hiệu (18)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
like those
in the dark
grasp
the darkness
in each other.
___
như những người
trong bóng tối
hiểu được
bóng tối
của nhau .

Categories
POETRY/THƠ

I’m beneath a damp forest canopy – Tôi ngồi dưới tán rừng ẩm ướt (16)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
words crawling out from mouths. eyes
crawling out from pale bodies
bleaching the screen
like hatching baby spiders
scratching – screeching a single web-swinging into our face
ignites

những con chữ bò ra từ miệng. từ mắt
từ 10 đầu ngón tay đỏ rực
bò ra từ thân thể trắng bệch
màn hình
như lũ nhện túa ra từ bọc trứng
cồn cào – gào 1 sợi tơ đánh đu vào mặt
đốt cháy

Categories
POETRY/THƠ

THE STALL ON A RAINY NIGHT -QUÁN GIÓ ĐÊM MƯA (3)

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

DARKNESS IS BUT TEARS – BÓNG TỐI CŨNG LÀ NƯỚC MẮT (4)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
pages of text needing a hand from the wind
to flipping the pages, so the vernacular may fly
_____
trang sách phải nhờ bàn tay của gió
lật từng trang cho ngôn ngữ phiêu bồng

Categories
POETRY/THƠ

A new world – Thế giới mới (1)

By Pháp Hoan, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
You’re the un-moving storm
My home, in an alcove sheltered from the wind
_____
Em: Cơn lốc đứng yên
Căn nhà tôi nằm trong vùng tĩnh gió

Categories
POETRY/THƠ

WHY THEE NAUGHT, BUT SAPA? – SAO KHÔNG PHẢI LÀ EM MÀ LẠI LÀ SAPA? (194)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Allow the pondering of bitterness
Be free with the wind
Allow the pondering of regret
Return to the mountain
The mountain of flowers
Hàm Rồng summit in the rain
In the sprinkling freshness
_____
Thôi mơ về đắng cay
Trả đắng cay cho gió
Thôi mơ về xót xa
Trả xót xa cho núi
Núi và hoa
Đỉnh Hàm Rồng có cơn mưa nhỏ
Và xanh

Categories
POETRY/THƠ

the classroom – lớp học (15)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

Poetry is like a rose – Thơ như một đoá hồng (193)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
An ultrasound unnecessary to decipher Poetry’s message

Poetry is neither right nor wrong
_____
Bạn không thể dùng máy siêu âm để đọc thông điệp của Thơ

Vì bài thơ có gì mà sai với đúng

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (2)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
A bird in folklore…

flies to survive
a whisper for wings born of thin air…

they know how to fly before they fall
she is perhaps the same

she is flying
and you feel
the sky
now is as low as
fall
not room enough for leaves to fly…
______
Cổ tích về một loài chim…

sống bằng những lần bay
hai cánh whisper sinh ra từ không khí…

chúng biết bay trước khi rơi
có lẽ nàng cũng vậy

nàng bay
và bạn cảm thấy
bầu trời
bây giờ thấp tới mức
mùa thu
không đủ chỗ để lá bay…

Categories
POETRY/THƠ

BEST FRIEND – BẠN THÂN (2)

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Midst a singe colourful life
Saved in our moments of light
Err morrow ever divide
Our hearts by memories warm.

Categories
POETRY/THƠ

powerless – bất lực (6)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
our return
a floundering echo at the end of a road
an injured creature knows it must face its nemesis, for the last time
how could we had our back to it
hid in a winding path, ran

Categories
POETRY/THƠ

in the dead poems – trong nhỮng bÀi tHơ chẾt (5)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
perhaps
I should rent a billboard
carpenter
specialty – coffins
shrouds for words
silent as a snail.

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | autumn canvas – tranh thu (19)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
us
laying down
in pieces
to sleep thus
autumn

Categories
POETRY/THƠ

The sea asked the writer – Biển hỏi nhà văn (191)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
The sea then had to ask the fishermen’s family:
– How would a fisherman love the sea?
The fishermen’s family said:
– They are missing, how could an answer be possible…

Categories
POETRY/THƠ

happiness – hạnh phúc (1)

by Nguyen Hoai Phuong, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
darling, you’ll see
happiness is very simple
for instant cold feet
warm after a touch

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Fight – Đánh (40)

Truyện ngắn by Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Sometimes he asks himself: What’s going on? When did violence turn into such an addiction?

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

IT TURNS OUT YOU’RE A RAT – HÓA RA BẠN LÀ CON CHUỘT (190)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Hallucinating you were a rat, after drinking too much one night, you had on a beret standing by a clock. The rat was smoking a cigar, nodding its head agreeing to have its picture taken.

Categories
POETRY/THƠ

mice – chuột (10)

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

_____

Những con chuột bò lên từ cái hầm sâu hút đáy

Chúng cắn nhau để đứa mạnh hơn trèo lên cao thêm chút nữa

Categories
POETRY/THƠ

rain prediction – bói mưa (2)

By Phạm Quang Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Unclasped small hands

predicts rain

Categories
POETRY/THƠ

in a knot – dồn cục (4)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
born stubborn and stupid

I no longer know the difference