Categories
POETRY/THƠ

cravings – thèm (17)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
craving the fingers woven within mine
the easy steps of autumn
the breeze

Categories
POETRY/THƠ

A DAY VOID – NGÀY RỖNG (1)

By Phạm Thái Lê, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
I’m dumbfounded in a daze walking through my life

Helpless now – displeased with the past

Salvaging rotting shattered pieces of me

Categories
POETRY/THƠ

it’s all in your head – đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu bạn (198)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
by morning
my blood will be cold
I’ll find it hard to breathe

vào buổi sáng
máu của tôi lạnh
tôi khó thở

Categories
POETRY/THƠ

finally – cuối cùng (197)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
our poems
bound together in a book
more abundant
compare to all we’ve ever thought of

là các bài thơ của chúng ta
nếu gom lại thành một cuốn sách
nó lớn hơn rất nhiều
so với những điều chúng ta từng nghĩ

Categories
POETRY/THƠ

a glorious doom – vinh quang diệt vong (196)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
It is but a glorious doom
Since besides light is darkness
Besides the now is the future
Besides grace is indiscretion
As for those without a return
Poetry couldn’t decline

Đó chỉ là những vinh quang diệt vong
Vì ngoài ánh sáng còn bóng tối
Ngoài hiện tại còn tương lai
Ngoài ân sủng còn tội lỗi
Còn những người chưa về
Thơ không thể chối

Categories
POETRY/THƠ

I know – Anh biết (1)

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
I know
there
the casting shadows in your eyes

anh biết
chỉ còn nơi ấy
bóng râm trong mắt em

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (12)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

when the earth sings
all the songs in this world
turns into cows
mooing
you can bow all you like
regurgitate
and listen
_____

lúc nó hát
tất cả bài hát trên cõi đời này
thành tiếng bò
kêu
bạn tha hồ cúi đầu
ợ lên lại
và nghe

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | August In Chapters – Vài Đoạn Đạo Tháng Tám (13)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Summer fell smoothly
as the Sun burns the limit of dusk
a firm stir of the clear rocks
savoured the taste of the descending spirit
ash clouds afar.

ngã mượt mùa hạ
mặt trời thiêu chu vi chiều
khuấy mảnh đá trong
ngậm mùi rượu xuống thấp
mây tro xa.

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Văn Gia | AN ANTHEM FOR THOSE WHO LOVE -HÀNH CA CHO NHỮNG KẺ YÊU NHAU (1)

by Gia Nguyễn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Your steps are those of a sleep walker
Hands still in hands though shattered is faith
A long road without a journey’s end
The co-travellers

Chân bước đi như một kẻ mộng du
Tay vẫn nắm tay mà niềm tin rạn vỡ
Con đường xa chưa thấy một bến bờ
Đồng hành cùng ta

Categories
POETRY/THƠ

A Sign – Tín Hiệu (18)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
like those
in the dark
grasp
the darkness
in each other.
___
như những người
trong bóng tối
hiểu được
bóng tối
của nhau .

Categories
POETRY/THƠ

I’m beneath a damp forest canopy – Tôi ngồi dưới tán rừng ẩm ướt (16)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
words crawling out from mouths. eyes
crawling out from pale bodies
bleaching the screen
like hatching baby spiders
scratching – screeching a single web-swinging into our face
ignites

những con chữ bò ra từ miệng. từ mắt
từ 10 đầu ngón tay đỏ rực
bò ra từ thân thể trắng bệch
màn hình
như lũ nhện túa ra từ bọc trứng
cồn cào – gào 1 sợi tơ đánh đu vào mặt
đốt cháy

Categories
POETRY/THƠ

THE STALL ON A RAINY NIGHT -QUÁN GIÓ ĐÊM MƯA (3)

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

DARKNESS IS BUT TEARS – BÓNG TỐI CŨNG LÀ NƯỚC MẮT (4)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
pages of text needing a hand from the wind
to flipping the pages, so the vernacular may fly
_____
trang sách phải nhờ bàn tay của gió
lật từng trang cho ngôn ngữ phiêu bồng

Categories
POETRY/THƠ

A new world – Thế giới mới (1)

By Pháp Hoan, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
You’re the un-moving storm
My home, in an alcove sheltered from the wind
_____
Em: Cơn lốc đứng yên
Căn nhà tôi nằm trong vùng tĩnh gió

Categories
POETRY/THƠ

WHY THEE NAUGHT, BUT SAPA? – SAO KHÔNG PHẢI LÀ EM MÀ LẠI LÀ SAPA? (194)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Allow the pondering of bitterness
Be free with the wind
Allow the pondering of regret
Return to the mountain
The mountain of flowers
Hàm Rồng summit in the rain
In the sprinkling freshness
_____
Thôi mơ về đắng cay
Trả đắng cay cho gió
Thôi mơ về xót xa
Trả xót xa cho núi
Núi và hoa
Đỉnh Hàm Rồng có cơn mưa nhỏ
Và xanh

Categories
POETRY/THƠ

the classroom – lớp học (15)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

Poetry is like a rose – Thơ như một đoá hồng (193)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
An ultrasound unnecessary to decipher Poetry’s message

Poetry is neither right nor wrong
_____
Bạn không thể dùng máy siêu âm để đọc thông điệp của Thơ

Vì bài thơ có gì mà sai với đúng

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (2)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
A bird in folklore…

flies to survive
a whisper for wings born of thin air…

they know how to fly before they fall
she is perhaps the same

she is flying
and you feel
the sky
now is as low as
fall
not room enough for leaves to fly…
______
Cổ tích về một loài chim…

sống bằng những lần bay
hai cánh whisper sinh ra từ không khí…

chúng biết bay trước khi rơi
có lẽ nàng cũng vậy

nàng bay
và bạn cảm thấy
bầu trời
bây giờ thấp tới mức
mùa thu
không đủ chỗ để lá bay…

Categories
POETRY/THƠ

BEST FRIEND – BẠN THÂN (2)

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Midst a singe colourful life
Saved in our moments of light
Err morrow ever divide
Our hearts by memories warm.

Categories
POETRY/THƠ

powerless – bất lực (6)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
our return
a floundering echo at the end of a road
an injured creature knows it must face its nemesis, for the last time
how could we had our back to it
hid in a winding path, ran