Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:3 – the babies sucking their thumbs in the maternity ward

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
the babies sucking their thumbs in the maternity ward
where
overflowing is the mother’s milk
the fragrant seeping through
the hospital hallways

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:2 – a dream

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
a scar
we all believe
to be
a bee sting

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:7 – the hem of your áo dài

our first breathe each morning
the awakening of our carnal desire?

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:1 – happiness is you

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
the lighted cigarette
the wandering smoke
like the days we used to wander

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:17 – when people sleep I could hear a sound

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
a sound bounced off
a bunch of noise
like birdsongs in a cage
uniform(dull)

all for the boring
speeches
that we’ve already heard
and rejected.

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:14 – Her name is APRIL LEE

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
she is thirty-eight
she’s not a child
she’s been married twice
she does not want to get hurt
please don’t hurt her
she can’t recall
she’s afraid.

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

WHEN THERE’S NO ONE LEFT- KHI NHÀ KHÔNG CÓ AI (212)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

Categories
POETRY/THƠ

no. 18:8 – work work all day, dreaming all night

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:prologue

we’re sinking
poetry also sinking
by a remaining sail
lingering thoughts of her near sheer dress on that autumn day.

Categories
POETRY/THƠ

AND THE COLOURS – VÀ MÀU SẮC (212)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

Categories
POETRY/THƠ

no. 17:prologue

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

that’s where
the mountain lookout at the sea
where
a boy
came
lay listening to
summer
counting
millions and millions of people dead
under his breath
amusing himself
alone.

Categories
POETRY/THƠ

no. 18:3

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
a blade of green grass, yellow chrysanthemum
like her, red jungle geranium
the cloud within everything deceiving
hence
the colour of the poem
ever mediocre

Categories
POETRY/THƠ

No. 18: prologue

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

SHE HAS TAKEN OFF HER SHOES – NÀNG ĐÃ CỞI RA ĐÔI GIÀY CỦA MÌNH (202)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
Announcement - Thông báo

Thông báo

Việc tự xuất bản sách bắt đầu từ lúc nào tôi không còn nhớ, chính cô em út tôi cũng đã xuất bản tập sách họa nhi đồng cho cô con gái thiêng liêng của tôi trên kdp.amazon. Muốn bước vào con đường này là phải tốn rất nhiều thời gian. Tiền chi phí lặt […]

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

IT TURNS OUT YOU’RE A RAT – HÓA RA BẠN LÀ CON CHUỘT (190)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Hallucinating you were a rat, after drinking too much one night, you had on a beret standing by a clock. The rat was smoking a cigar, nodding its head agreeing to have its picture taken.

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

YOU AND HE, THE RAIN AND SADNESS – BẠN VÀ ANH, MƯA VÀ NỖI BUỒN (178)

Because he knows you like to fly.

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

179

Big mean huge. As for P?

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:3 – Poetry should be a little hung

Poetry should be a little hungry…

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Amy Winehouse — L I T V I E T

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh 2:45 đây là đêm đây là lọ melatonin mới mua về đây là Amy Winehouse – đĩa nhạc T. mới gửi từ vùng núi Alps xa xôi . T. sống vùi trong núi tuyết mãi đến vài năm sau nàng mới hay Amy đã chết . via Đinh […]