Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Đinh Thị Như Thúy

Pencil sketch of a Vietnamese poet Đinh Thị Như Thúy.

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Thị Như Thúy | A SPRING DAY (1)

the Sun innocently up high dangling
innocent like the flowers
in their brilliance ever ceasing