Categories
ART SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Nguyễn Văn Thiện | A Nation Gang Raped (51)

Nguyễn Văn Thiện

Born: 1975
Home town: Anh Sơn – Nghệ An
Master in Comparative Literature and Critical Theories
Currently a high school teacher, a prolific writer.
Editor of Chư Yang Sin (Đắk Lắk) Art and Literary Journal.

Categories
POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | Poetry(2)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

Thơ không bao giờ nói hết? Hay ta không thể nói hết về Thơ? Một câu hỏi muôn đời vì Thơ là một cái gì ta vươn tới, một mục tiêu bất khả đạt, nó tiếp tục di dời trong vô vọng của kẻ làm thơ. Nếu không Thơ sẽ ngừng hiện hữu.

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | Dusk upon isolation

Đinh Trường Chinh, born 1970, a Vietnamese-American poet and artist currently living in Washington, Virginia

Categories
ART POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | W h o a m I (1)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

the wind
wraps endless your throat the lustre of jade
fire,
the warmth of your love, and that part of me

Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Saigon Cathedral (35)

Saigon in the days when the movie
in my exile has yet end
I’m hanging in the old neighbourhood
in my heart the scattering of(someone’s) burning incense

sài gòn ngày ấy phim chưa đứt
vì tôi hậu chấn kiếp lưu vong
đêm đứng chôn chân ngoài xóm cũ
khói nhang ai thắp rụng trong lòng

Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | The smallest thought in the wind (33)

the small things in all that’s immeasurable are never meaningless
keep sending it to each other, be it the smallest thought in the wind
live on, pass it on, by an undemanding awareness

Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Lê Thánh Thư (34)

“art has brought me salvation / poetry has brought me solace”
In memory of an artist and poet lê thánh thư.

Categories
Announcement - Thông báo ART

Đinh Trường Chinh | Bùi Bích Hà (1938 – 2021)

– phâybút anh sao thở than hoài buồn quá , chắc anh tủi thân ?
– không , tôi tuổi Tuất

tự quạ tháng 5. đtc

Categories
ART PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | BOO 4

Lâu lắm rồi, không viết thơ cho Boo.

Dear Boo,

How are you? When I write to you, Boo, it feels more like I’m writing to myself.

Categories
POETRY/THƠ

Võ Thị Như Mai | Naturally (2)

Naturally you should take steps towards me
Walk gently so I’m less flustered
Life is short but there’s no rush
Beneath the July rain I’m less than carefree

Categories
POETRY/THƠ

Võ Thị Như Mai | Harmony (1)

in your shoes

along with the erecting laterite wall rose my drunken stupor 

the fine reeds beyond the ditch 

the rice fields laden with the harvest

the rolling hills of our motherland

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | Her, amidst the forest

– phâybút anh sao thở than hoài buồn quá , chắc anh tủi thân ?
– không , tôi tuổi Tuất

tự quạ tháng 5. đtc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | The nurture

By Đinh Trường Chinh vỗ về … cho một nơi chốn thân quen. minh hoạ sáng.đtc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | Đinh Cường

By Đinh Trường Chinh 5 tháng 7 là sinh nhật bố tôi người đã nằm xuống rồi, thì đâu còn thêm tuổi nào nữa nhỉ. vậy mà trong ngọn đèn tù mù giữa đêm khuya, tôi vẫn vẽ ông mấy nét theo trí nhớ. hình như sinh nhật nào, tôi cũng “ký hoạ” bố một […]

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | thirst quenching

By Đinh Trường Chinh tuần này ở đây nóng kỷ lục lên đến hơn 36°C mần ly đen đá không đường giải khát acrylic.đtctc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | memorial weekend

By Đinh Trường Chinh “…bằng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu..” (PD) minh hoạ ngày mưa. (memorial weekend).đtc

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | a verse composed in sleep (32)

and a verse
stuck endlessly inside a chest cavity
silent at the base of a heart
settled in the eyeball
abiding in the abyss of dreams
to be
forever in
disintegration

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | mid-week romance

lãng mạn giữa tuần

dessin.ink.đtc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | a vessel of moonlight

By Đinh Trường Chinh thuyền trăng. oil. on. canvas. đtc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | sitting on a peaceful random day

By Đinh Trường Chinh đtc oil on canvas