Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | đtc

Đinh Trường Chinh, Vietnamese- American Poet and artist from Saigon, currently lives in Virginia. Pencil sketch, November 2019

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | Maria

Ink on paper March 31 2018

Categories
POETRY/THƠ

A sound like a falling egg -Tiếng rơi như trái trứng (24)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

A sound like a falling egg
breaking on a boulder
the earth in numbing silence
people whispering the name
Phạm Đoan Trang
snippets in all that loud Vietnamese
leather attaches
suits
and talk of democracy

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | August In Chapters – Vài Đoạn Đạo Tháng Tám (13)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Summer fell smoothly
as the Sun burns the limit of dusk
a firm stir of the clear rocks
savoured the taste of the descending spirit
ash clouds afar.

ngã mượt mùa hạ
mặt trời thiêu chu vi chiều
khuấy mảnh đá trong
ngậm mùi rượu xuống thấp
mây tro xa.

Categories
POETRY/THƠ

A Sign – Tín Hiệu (18)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
like those
in the dark
grasp
the darkness
in each other.
___
như những người
trong bóng tối
hiểu được
bóng tối
của nhau .

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | autumn canvas – tranh thu (19)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
us
laying down
in pieces
to sleep thus
autumn

Categories
POETRY/THƠ

recycled – tái sinh (22)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

nirvana (23)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Nirvana

Categories
POETRY/THƠ

behind a mirror of rain – sau gương mưa (27)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
behind a mirror of rain
you shatter like shards of glass
cutting me
the last bloody scar
as my dreams
are wedged between your dreams
the last night
– a crimson red.


sau gương mưa
em vỡ tan những mảnh thủy tinh
đâm vào tôi
vệt máu cuối
khi giấc mơ tôi
còn nghẽn giữa những giấc mơ em
đêm qua
– rực đỏ.

Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |when you look in the mirror (182)

placing your lips upon the mirror
a mist appears 
and you
disappear

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Those who do not know how to jest – Những kẻ không thích đùa (35)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Amy Winehouse — L I T V I E T

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh 2:45 đây là đêm đây là lọ melatonin mới mua về đây là Amy Winehouse – đĩa nhạc T. mới gửi từ vùng núi Alps xa xôi . T. sống vùi trong núi tuyết mãi đến vài năm sau nàng mới hay Amy đã chết . via Đinh […]