Categories
POETRY/THƠ

Emily Dickinson | “Hope” (1)

“Hy vọng” như những gì có lông –
Trên linh hồn đậu –
Và hát những bài hát không lời –
Mà không – bao giờ ngưng –